غلبه بر اهمال کاری

قبل از خواندن این مطلب به این نکته توجه کنید ممکن است راهکارهایی که در این مطلب مطرح شده اند ساده به نظر برسند، اما با یکبار عمل کردن به این راهکارها متوجه این خواهید شد که چه تاثیر مثبتی بر شما خواهند داشت. لطفا هنگام خواندن مطلب در صورت امکان یک قلم و خودکار بردارید و اقدامات لازم برای عملی کردن راهکار را یادداشت کنید. غلبه بر اهمال کاری اهمال کاری به تعویق انداختن انجام کار یا وظیفه های مشخص و ضروری است. هر چند این تعریف بیانگر احساسات آغازگر این کار نیست. برای اغلب ما...