اگر تصور می کنید می توانید در زمینه های مختلف با کافه استاد همکاری داشته باشید، لطفا فرم زیر را پر کنید و در قسمت پیام، مهارتها، قابلیتها و پیشنهاد همکاری به همراه شماره تماس خود را قید کنید، اُپراتورهای کافه استاد در اسرع وقت باشما تماس خواهند گرفت.

یک پیغام بگذارید