برنامه اندروید کافه استاد در دو نسخه زیر عرضه می گردد:

اپلیکیشن نویسندگان

اپلیکیشن مخصوص نویسندگان که می توانید با استفاده از آن،محتوا تولید شده توسط خود را در کافه استاد قرار دهید  و به راحتی درآمد کسب کنید.

اپلیکیشن خریدار

اپلیکیشن مخصوص خریداران که می توانید با استفاده از آن، از تمامی محتوا کافه استاد استفاده کنید و به راحتی محتوا خود را در آنجا مشاهده و دانلود کنید.