نظر به اینکه اهمیت آموزش امروزه بر هیچ کس پوشیده نیست، بر آن شدیم برای ادا کردن دِین خود نسبت به جامعه آموزشی کشور علی الخصوص جامعه دانشگاهیان اقدامی موثر به عمل آوریم به این دلیل که همگی در این جوامع پرورش یافته ایم.

ایده ای که طرح کردیم، بر روی آن کار کردیم، وقت گذاشته ایم و آزمون و خطا کرده ایم، کافه اُستاد نام دارد. کافه اُستاد در واقع یک پلتفرم آموزشی است که بر این اساس بنیان نهاده شده است که محتوا آموزشی ناب، تولید و عرضه نماید.

محتوای ناب، به محتوایی اعم از متنی، صوتی، تصویری و چند رسانه ای گفته می شود که در جایی دیگر یافت نمی شود یا اگر یافت می شود کیفیت مطلوبی ندارد و این محتوا می تواند در هر زمینه ای از آموزش باشد، چه درسی و چه غیر درسی، چه دانشگاهی و چه غیر دانشگاهی.

خدمت اصلی که کافه استاد ارائه می دهد، در اختیار گذاشتن بستری که افراد می توانند از طریق آن مطابق استانداردهای تعریف شده، ناب بودن محتوای خود را بسنجند و در صورت ناب بودن آن را در کافه استاد منتشر نمایند و از آن کسب درآمد کنند.

کافه استاد تلاش می کند با تبلیغات و معرفی محتوای منتشره، باعث فروش و رشد آن گردد، همچنین کافه استاد بسته به نوع محتوا، درصدی از فروش را به عنوان کمیسیون کسر کرده و مابقی را به حساب تولید کننده یا قرار دهنده محتوا واریز می نماید.

درباره مدیر و موسس کافه استاد:

  • موسس و مالک : شرکت اسپرلوس
  • مدیر مجموعه: جناب آقای امیرحسین رحیمی