فقط در صورتی ثبت شکایات خود در اینجا ثبت نمایید که از پشتیبانی کافه استاد هیچ پاسخی دریافت نکرده اید، به شکایات شما تا 72 ساعت پس از ثبت پاسخ داده خواهد شد.

[gravityform id=”1″ title=”false” description=”false” ajax=”true”]